MIKÄ POPPINS? JA MIKSI?

Poppins on varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan ammattilainen (lto, veo), jolle päiväkodin arki ja resurssit ovat tuttuja. Poppins tuo lisäarvoa ja näkemystä päiväkodin monipuoliseen ammattikuntaan. Poppins syventää päiväkodin henkilökunnan osaamista tuomalla mukanaan menetelmiä, materiaalia ja uutta intoa toimintaan. Poppins suunnittelee ja toteuttaa yhdessä henkilökunnan kanssa mielekkäitä muutoksia päiväkodin arkeen. Pienillä asioilla voi olla suuri merkitys.

Poppins katsoo asioita erityispedagogisesta näkökulmasta ja on lasten, henkilökunnan ja vanhempien apuna ja tukena haastavissa tilanteissa. Poppins ohjaa ja opastaa lapsen tukemiseen liittyvissä asioissa, on kyse vaikkapa puheen- ja kielenkehityksen haasteet, itsesäätelyn pulmat tai huolen puheeksi ottaminen vanhempien kanssa.

Voimme vaikuttaa lapseen kuulemalla ja näkemällä hänet ja uskomalla hänestä hyvää. Kannustamisen, kehun ja ilon kautta oppii parhaiten!