VUOROPUHELUA, HAVAINNOINTIA JA KONSULTOINTIA

Keskustelemme henkilökunnan kanssa ja konsultoimme heitä askarruttavista tai ajankohtaisista asioista esim.

 • kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät asiat
 • huolen puheeksi ottaminen vanhempien kanssa
 • pedagoginen dokumentointi
 • vanhempainiltojen teemat

Havainnoimme lasta tai lapsiryhmää (esimerkiksi huolilapset, arjen sujuvuus) ja suunnittelemme yhdessä miten dokumentoida havaintoja.

Arvioimme yhdessä huoltajien ja henkilökunnan kanssa lapsen kehitystä ja tuen tarvetta. Autamme tarvittaessa tutkimuksiin ohjaamisessa ja tuen suunnittelussa päiväkodissa.


INTOA JA IDEOITA PIENRYHMÄTOIMINTAAN

Ideoimme ja suunnittelemme yhdessä pienryhmätoimintaa esimerkiksi

 • leikkikerhot (leikki- ja vuorovaikutustaidot)
 • kielikerhot (kielenkehitys ja suomi toisena kielenä)
 • musiikkihetket (esim. laulu+piirtäminen)
 • satuhetket (esim. hieronta)
 • liikunta -ja jumppahetket
 • mindfulness lapsille


SUJUVA PÄIVÄKOTIARKI

Suunnittelemme yhdessä toimintaa siten, että se

 • ottaa jokaisen lapsen tarpeet huomioon ryhmässä ja yksilönä
 • tuo esille henkilökunnan osaamisen ja mielenkiinnon kohteet
 • antaa tilaa lapsille vaikuttaa toiminnan sisältöön (osallistaminen)
 • on innostavaa ja kannustavaa!


TUKEA KOMMUNIKOINTIIN

Opetamme puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimalleja esimerkiksi

 • tukiviittomien alkeet
 • kuvakommunikaatiokansion käyttäminen
 • kuvien käyttö ja niiden tekeminen
 • pikapiirtäminen

PÄIVÄKODIN TILOJEN TOIMIVUUS JA TUNNELMA

Suunnittelemme ja järjestämme yhdessä henkilökunnan kanssa päiväkodin toimintaympäristöä siten, että se vastaa lasten ja aikuisten päivittäisiin tarpeisiin. Päiväkotiympäristö voi olla yhtäaikaa toimiva, käytännöllinen, viihtyisä ja esteettinen!

Hankimme yhdessä laadukkaita, ekologisesti kestäviä sekä pedagogisesti perusteltuja materiaaleja (kalusteet, lelut, pelit) ja opastamme niiden käyttöön ottamisessa.


DIGILOIKKA

Annamme vinkkejä tabletin käyttämisessä opetuksen tukena (esimerkiksi pätevät opetuspelit ja ohjelmat).

Syvennämme yhdessä osaamistanne olemassa olevien digivälineidenne käyttämisessä.


KIRJAAMISAPU

Autamme
esimerkiksi Vasujen, Leopsien, esitysten ja kuvauksien kirjaamisessa sekä annamme ideoita siihen, miten asiakirjoja voi käyttää hyödyksi toiminnan suunnittelussa.