Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Päivi Pekkala
Ohjaajantie 22 A 6, 00400 Helsinki
p. +358 50 587 1350
paivi@poppins.fi
poppins.fi

Olen 41-vuotias kasvatuksen moniosaaja. Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja (lto) ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Olen työskennellyt viimeisen 14 vuoden aikana päiväkodeissa

lastentarhanopettajana
  • alle 3- vuotiaiden ryhmässä
  • 3-5 -vuotiaiden ryhmässä
  • esiopettajana
varhaiskasvatuksen erityisopettajana
  • erityisryhmässä
  • integroidussa erityisryhmässä
  • esiopetusryhmässä
  • päiväkodin erityisopettajana
Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi lasta, joiden kanssa arki on aktiivista ja antoisaa. Vapaa-aika kuluu fudiskentän kannustusjoukoissa sekä laulaen, soittaen ja liikkuen. Rakastan lumisia vuoria, mustikkametsiä ja kesäistä kaupunkia.